Vastgoed ONtwikkeling

In de veranderende wereld van vandaag voldoet uw vastgoed mogelijk niet meer aan de eisen van morgen.

Wij maken een analyse van de situatie met ons team van specialisten en u krijgt een gedegen advies welke mogelijkheden u heeft. Vervolgens gaan we aan de slag met de keuze die in overleg met u is bepaald.

Opzetten ontwikkelingstraject:

 • Analyseren optimalisatiemogelijkheden vastgoedportefeuille of vastgoedobject.
 • Conceptontwikkeling.
 • Haalbaarheidsstudie.
 • Samenstellen team (her)ontwikkeling.
 • Uitwerking (her)ontwikkeling in samenwerking met verschillende partijen.
 • Begeleiding (her)ontwikkeling, sturend in proces.
 • Communicatie met alle belanghebbenden in het project.

Voorbereiden ontwikkelingstraject:

 • Uitwerking (her)ontwikkeling in samenwerking met verschillende partijen.
 • Begeleiding (her)ontwikkeling.
 • Communicatie met alle stakeholders in het project.

Uitvoeren ontwikkelingstraject:

 • Aanvraag benodigde vergunningen.
 • Co√∂rdineren aanbesteding en selectie aannemer(s).
 • Bouwmanagement, directievoering.
 • Algehele projectmanagement.